ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ > ΟΡΓΑΝΑ

 

1. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

- Κανονισμός λειτουργίας Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ

 

2. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Κανονισμός λειτουργίας Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ

 

3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

4. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

- Κανονισμός λειτουργίας Νομαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ

 

5. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

- Κανονισμός λειτουργίας Μονίμων Επιτροπών ΤΕΕ

 

6. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

 

 
Παρουσίαση | Ανακοινώσεις | Δράσεις | Πληροφορίες | Βιβλιοθήκη | Σύλλογοι | Παρατάξεις | Links | Περιφέρεια | Επικοινωνία